Course curriculum

  • 1
    Ewe Òrìsà : 8 Essential Herbs for Ifá and Òrìşà Practice Video Presentation
    • Ewe Ifa Workshop Video Presentation
  • 2
    Ewe Òrìsà Manual
    • Ewe Òrìsà : 8 Essential Herbs for Ifá and Òrìşà Practice Manual